Мурадин Ольмезов. Стихи на балкарском языке

Тенгиз бирде чомарт черек эди, чёрчек шаудан, шумалакъ жабалакъ, мылы туман, къанкъазкъанат булут да, чаллыкъ башларында элпек жау...

Продолжить чтение